© hbme music 2015
Stichting Novam - Gelderland
Examens
Examens  NOVAM
Het nieuwe Raamleerplan Accordeon en Keyboard van de Novam is verschenen. In dit raamleerplan staan alle exameneisen en voorbeelden in.  Kosten: € 4,95 Te bestellen bij: Henk van den Berg Op dit moment is het examineren ook flink veranderd. Er is gewerkt naar één examendag, voor diegene, die niet via een muziekschool examen doen. wanneer je ‘smorgens je theorie-examen niet haalt, krijg je vóór je het praktijkexamen doet, een herkansing. Wanneer het theorie-examen gehaald is, kan je het prak- tijkexamen afleggen.
Datum landelijke examendag
De Landelijke examendag is gepland op zaterdag 15 juni 2019 clubgebouw Prins Bernhard, Groenlingweg 21 7331 EB Apeldoorn één maand voor deze datum graag inschrijven. Een inschrijvingsformulier is te downloaden, op de pagina Links. Kosten:
Inlichtingen: Novam-Examens Henk van den Berg De Cloese 110 7339CR Ugchelen examens@novam-gelderland.nl
Een inschrijfformulier vindt U op de page Links en op de website van de Novam
                            B: € 10,--                   C en D: € 15,--             praktijkexamen:  A: € 27,50                            B: € 30,--                    C en D: € 35.-- Openbaar examen C en D: € 75,-- exclusief reiskosten.                  
deze website wordt gesponsored door van den Berg muziekeducatie